Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Wednesday, 6 May 2009

Calculus 1 ( Original name: Giai tich ham 1 bien)

Title: Giai tich ham 1 bien
Author:Dinh The Luc, Ta Duy Phuong, Pham Huy Dien.
Book Description: Graduate Vietnam In. of mathematics Book
Type: Pdf, Size: 4.8MB

Download
Download this file