Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Monday, 11 May 2009

Convex Analysis - Tyrrell Rockafellar

Title: Convex Analysis
Author: R. Tyrrell Rockafellar
Book Description: See on Amazon.
Download
Download this file