Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Monday, 11 May 2009

How to Prove it

Title: How to Prove it
Author: Elena Nardi, Paola Iannone
Book Description: A Brief Guide for Teaching Proof to Year 1 Mathematics Undergraduate
Download
Download this file