Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Saturday, 9 May 2009

Math Problem Book I compiled by Kin Y. Li from HongKong

Title: Math Problem Book I
Author:Kin Y. Li et al.
Book Description: Collection from many olympiad competitions.
Download
Download this file