Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Wednesday, 6 May 2009

Mathematical Mountaintops: The Five Most Famous Problems of All Time

Title: Mathematical Mountaintops: The Five Most Famous Problems of All Time

Author:John L. Casti

Book Description: See on Amazon.
Type:DjVu
Size:1.6 MB
Download
Download this file