Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Friday, 26 June 2009

The Cauchy-Schwartz master class (An Introduction to the Art of Mathematical Inequalities)
Title: The Cauchy-Schwartz master class (An Introduction to the Art of Mathematical Inequalities)
Author: Michael Steele
Book Description: See on Amazon.
Download
Download this file