Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Thursday, 25 June 2009

Harry Potter and the Half-Blood Prince
Title: Harry Potter and the Half-Blood Prince
Author: J. K. Rowling
Book Description: See on Amazon.
Download
Download this file