Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Saturday, 27 June 2009

Recent Advances in Geometric Inequalities

Title: Recent Advances in Geometric Inequalities
Author: Dragoslav S. Mitrinovic , J. Pecaric, V. Volenec
Book Description: See on Amazon.
Download
Download this file