Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Thursday, 11 June 2009

Sobolev Spaces and Generalized functions or Distributions

Title: Sobolev Spaces and Generalized functions or Distributions
Author: Dang Tuan Anh
Book Description: See on vnmath.com.
Download