Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Tuesday, 16 June 2009

Some methods in Inequalities: S.O.S, Mixing variables, Changing Variable pqr, etc

Title: Some methods in Inequalities
Editors: DongPhD
Book Description: See on www.vnmath.com.
Download