Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Thursday, 16 July 2009

Classical and New Inequalities in Analysis
Title: Classical and New Inequalities in Analysis
Author: Dragoslav S. Mitrinovic, J. Pecaric, AM Fink
Book Description: See on amazon.
Download
Download this file