Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Friday, 10 July 2009

Dap an Hoa Sinh khoi B 2009 (Official)
Title: Dap an Hoa Sinh khoi B 2009 (Official)