Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Thursday, 30 July 2009

Functional Equations and Inequalities in Several Variables

Title:Functional Equations and Inequalities in Several Variables
Author: Stefan Czerwik.
Book Description: See on amazon.
Download
Download this file