Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Wednesday, 29 July 2009

Mean Value Theorems and Functional Equations

Title: Mean Value Theorems and Functional Equations
Author: Sahoo and Riedel
Book Description: See on amazon.
Download
Download this file