Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Saturday, 17 October 2009

101 Creative Problem Solving Techniques: The Handbook of New Ideas for Business

Title: 101 Creative Problem Solving Techniques: The Handbook of New Ideas for Business
Author: James M. Higgins
Book Description: See on amazon.
Download
Download this file