Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Saturday, 17 October 2009

Concept-Rich Mathematics Instruction: Building a Strong Foundation for Reasoning And Problem Solving

Title: Concept-Rich Mathematics Instruction: Building a Strong Foundation for Reasoning And Problem Solving
Author: Meir Ben-HurBook Description: See on amazon.
Download
Download this file