Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Tuesday, 27 October 2009

The expansion of (1+x+x2+...+xn)3

Title: The expansion of (1+x+x2+...+xn)3
Author: HIDEYUKIOHTSUKA
Book Description: See on amazon.
Download
Download this file