Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Monday, 12 October 2009

Geometer's Sketchpad for Math 10

Title: Geometer's Sketchpad for Math 10
Author:
Book Description: See on mathvn.
Download

For Geometry 10
Download this file

For Algebra 10
Download this file