Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Monday, 12 October 2009

Geometer's Sketchpad for Math 11

Title: Geometer's Sketchpad for Math 11
Author: Unknown
Book Description: See on mathvn.
Download
Geometer's Sketchpad for Geometry 11
Download this file
Geometer's Sketchpad for Algebra and Calculus 11
Download this file