Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Monday, 12 October 2009

Geometer's Sketchpad for Solid Geometry

Title: Geometer's Sketchpad for Solid Geometry
Author: Unknown
Book Description: See on amazon.
Download
Download this file