Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Saturday, 17 October 2009

Six Sigma and Beyond: Problem Solving and Basic Mathematics

Title: Six Sigma and Beyond: Problem Solving and Basic Mathematics
Author: D.H. Stamatis

Book Description: See on amazon.
Download
Download this file