Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Thursday, 10 December 2009

Mathematics and Plausible Reasoning, volume 1

Title: Mathematics and Plausible Reasoning, volume 1
Author: Polya
Book Description: See on amazon.
Download
Download this file