Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Thursday, 7 January 2010

LTDH from Tuoitre online: Phuong trinh luong giac

Title: LTDH from Tuoitre online: Phuong trinh
Author: Tuoitre media
Book Description: See on tuoitre online.
Download

Part 6: PT luong giac co ban: DOWNLOAD

Part 7: Phuong trinh bac hai voi ham so luong giac: DOWNLOAD

Part 8: Pt bac nhat theo sin và cosin: DOWNLOAD

Part 9: Pt doi xung theo sinx, cosx: DOWNLOAD

Part 10: Phuong trinh dang cap: DOWNLOAD

Part 11: PT luong giac dac biet: DOWNLOAD