Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Tuesday, 20 April 2010

A Modern Introduction to Probability and Statistics

Title:A Modern Introduction to Probability and Statistics
Author: Dekking et al.
Book Description: See on amazon.
Download
Download this file