Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Saturday, 22 May 2010

Introduction to variational inequalities and basic tools

Title: Introduction to variational inequalities and basic tools
Author: Marc Lassonde
Book Description: See on amazon.
Download
Download this file