Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Sunday, 23 May 2010

Variational Analysis and Generalized Differentiation II: Applications

Title: Variational Analysis and Generalized Differentiation II: Applications
Author: Boris S. Mordukhovich
Book Description: See on amazon.
Download
Download this file