Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Thursday, 17 June 2010

De thi thu Vat li 2010 DHKHTN Ha noi

Title: De thi thu Vat li 2010 DHKHTN Ha noi
Author: Unknown
Book Description: See on amazon.