Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Saturday, 7 August 2010

Giao trinh Xac suat Thong ke

Title: Giao trinh Xac suat Thong ke
Author: Pham Xuan Kieu
Book Description: See on amazon.
Download
Download this file