Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Tuesday, 24 May 2011

Cach ve Elip bang GSP


Title: Cach ve Elip bang GSP
Author: GSP, geometer sketchpad
Book Description: See on amazon.
Download
Download this file