Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Sunday, 29 May 2011

E-learning with moodle user guide


Title: E-learning with moodle user guide
Author: Dong Thap edu
Book Description: See on amazon, moodle.
Download
Download this file