Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Sunday, 12 June 2011

Phuong phap Ham so trong giai phuong trinh va he phuong trinh


Title: Phuong phap Ham so trong giai phuong trinh va he phuong trinh
Author: Pham Dinh Chuan
Book Description: See on amazon.
Download
Download this file