Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Saturday, 17 September 2011

Convex function


Title: Convex function
Author: Pham Ba tuyen Sachs
Book Description: See on amazon.
Download
Download this file