Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Sunday, 30 October 2011

Fibonacci and Lucas sequences by Casio


Title: Fibonacci and Lucas sequences
Author: Casio calculator
Book Description: See on amazon.
Download
Download this file