Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Saturday, 22 October 2011

Find min, max of f(x, y, z)


Title: Find min, max of f(x, y, z)
Author: Le Quang Dung
Book Description: See on amazon.
Download
Download this file