Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Friday, 2 January 2015

De thi thu Vat li 2015 Su pham Ha Noi lan 1

Title: De thi thu Vat li 2015 Su pham Ha Noi lan 1

Author: Chuyen SPHN

Book Description: PDF/2MB.

Download Download this file